Публична лекция на проф. Мира Зафирова

На 24 ноември 2022 г. в зала „Дунав“ на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ се проведе публична лекция и церемония по връчването на диплома за академична длъжност „професор“ на проф. д-р инж. Мира Зафирова, ръководител на катедра „Транспортно строителство“. Темата на лекцията бе: „Организация и управление на транспортното строителство в условията на пазарно стопанство“.

Преди представянето на лекцията си проф. Зафирова получи дипломата си за академичната длъжност „професор“ от ректора проф. д-р Даниела Тодорова, а зам.-ректорът проф. д-р Красимир Кръстанов представи пред аудиторията нейната професионална биография.