Публична лекция на проф. Емил Йончев

На 25 януари 2024 г. проф. д-р инж. Емил Йончев от катедра „Съобщителна и осигурителна техника и системи“ изнесе публична лекция на тема „Позициониране, ориентиране и контрол в транспорта и Индустрия 4.0“. Преди лекцията той получи от ректора проф. д-р Даниела Тодорова своята диплома за заемане на академична длъжност „професор“.

Честито на професор Йончев с пожелания за здраве и нови научни и академични върхове!