Публична лекция на проф. д-р Чавдар Колев

На 26 октомври 2022 г. в зала „Дунав“ на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ се проведе публична лекция и церемония по връчването на диплома за академична длъжност „професор“ на проф. д-р инж. Чавдар Колев от катедра „Транспортно строителство“, председател на Общото събрание на университета. Темата на лекцията беше: „За дебелината на пътните настилки и за буквите.“

Преди представянето на лекцията си проф. Колев получи дипломата си за академичната длъжност „професор“ от ректора проф. д-р Даниела Тодорова, а зам.-ректорът проф. д-р Красимир Кръстанов представи пред аудиторията неговата професионална биография.