Публична лекция на проф. Богдан Гилев

На 26.02.2024 г. проф. Богдан Гилев от катедра „Математика и информатика“ изнесе публична лекция на тема: „Моделиране, проектиране, оптимизация и управление на мехатронни устройства в среда на MATLAB“. Преди лекцията той получи от ректора проф. д-р Даниела Тодорова своята диплома за заемане на академична длъжност професор“.

Честито на проф. Гилев с пожелания за здраве и нови научни и академични върхове!