Публична лекция на доц. Тодор Балабанов

На 26.02.2024 г. доц. д-р Тодор Балабанов от катедра „Математика и информатика“ изнесе публична лекция на тема: „Мета евристични алгоритми за глобална оптимизация при времеемки задачи и задачи за оптимизация с човешка оценка“. Преди лекцията той получи от ректора проф. д-р Даниела Тодорова своята диплома за заемане на академична длъжност „доцент“.

Честито на доцент Балабанов с пожелания за здраве и нови научни и академични върхове!