Публична лекция на доц. Стойна Костова

На 7 февруари 2024 г. доц. д-р инж. Стойна Костова от катедра „Транспортно строителство и съоръжения“ изнесе публична лекция на тема „Евронорми при опънни фундаменти в съвременното строителство“. Преди лекцията тя получи от ректора проф. д-р Даниела Тодорова своята диплома за заемане на академична длъжност „доцент“.

Честито на доцент Костова с пожелания за здраве и нови научни и академични върхове!