Публична лекция на доц. Миглена Славова

На 28.03.2024 г. доц. д-р Миглена Славова от катедра „Машинни елементи, материалознание и химия“ изнесе публична лекция на тема: „Водород и горивни клетки“. Преди лекцията тя получи от ректора проф. д-р Даниела Тодорова своята диплома за заемане на академична длъжност „доцент“.

Честито на доц. Славова с пожелания за здраве и нови научни и академични върхове!