Публична лекция на доц. д-р Коста Костов

На 25 ноември 2022 г. в зала „Дунав“ на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ се проведе публична лекция и церемония по връчването на диплома за академична длъжност „доцент“ на доц. д-р инж. Коста Костов от катедра „Транспортно строителство“. Темата на лекцията: „Анализ на състоянието на железния път след дерайлиране на жп возило“.

Преди представянето на лекцията си доц. Костов получи дипломата си за академичната длъжност „доцент“ от ректора проф. д-р Даниела Тодорова, а зам.-ректорът проф. д-р Красимир Кръстанов представи пред аудиторията неговата професионална биография.