Публична лекция на доц. Владимир Бояджиев

На 09.02.2024 г. доц. д-р инж. Владимир Бояджиев от катедра „Механика“ изнесе публична лекция на тема „Кориолисови разходомери“. Преди лекцията той получи от ректора проф. д-р Даниела Тодорова своята диплома за заемане на академична длъжност „доцент“.

Честито на доцент Бояджиев с пожелания за здраве и нови научни и академични върхове!