Публична лекция на доц. Васко Николов

На 08.02.2024 г. се проведе публична лекция и церемония по връчването на диплома за академична длъжност „доцент“ на доц. д-р инж. Васко Николов, ръководител на катедра „Транспортна техника“, на тема: „Подвижен състав за високоскоростни влакове – история и перспективи“.

Преди лекцията той получи от ректора проф. д-р Даниела Тодорова своята диплома за заемане на академична длъжност „доцент“, а зам.ректорът проф. Красимир Кръстанов прочете справка за творческия му път. На събитието дойдоха много колеги от университета, бивши и настоящи преподаватели, чието присъствие в залата е доказателство за тяхното уважение към доц. Николов и признание за неговия висок професионализъм.

Честито на доцент Николов с пожелания за здраве и нови научни и академични върхове!