Публична лекция на доц. Благойка Кадийска

На 9 февруари 2024 г. доц. д-р инж. Благойка Кадийска от катедра „Механика“ изнесе публична лекция на тема „Синтез на гърбични механизми чрез МЦС за съвременни високоскоростни машини и устройства“. Преди лекцията тя получи от ректора проф. д-р Даниела Тодорова своята диплома за заемане на академична длъжност „доцент“.

Честито на доцент Кадийска с пожелания за здраве и нови научни и академични върхове!