Публична лекция на Владимир Владимиров

На 13 май 2024г. по покана на академичното ръководство на ВТУ и на катедра „Технология, организация и управление на транспорта“, се проведе публична лекция на г-н Владимир Владимиров на тема: „Преструктуриране (Turnaround change) на проблемни компании: Реорганизация на БДЖ.“

На лекцията присъстваха студенти от специалности Транспортен мениджмънт и логистика, Икономика на транспортна фирма, Икономика на транспорта, Управление на проекти и др., за които лекцията се оказа изключително интересна, тъй като ги запозна с някои теоретични и практически аспекти на темата за проблемните компании и различни подходи за тяхното преструктуриране.

.

Професионална справка за лектора:

Владимир Владимиров има магистърска степен по Международни икономически отношения и специализация по Финансов мениджмънт в УНСС. Притежава MBA от Университета на Южна Каролина, САЩ, u om Икономическият университет във Виена, Австрия. Дoктор е по Бизнес администрация от университета Дърам, Англия, по тема за трансформация на проблемни организации. Член е на Асоциацията на сертифицираните експерт-счетоводители (АССА) в Лондон и има придобита степен „сертифициран дипломиран счетоводител“. Бил е  финансов директор на „Кълвача Груп“ АД, „Клирком Инвестхолдинг“, „Фудярд Холдинг“, и МОНБАТ АД и изпълнителен директор на „Делта Имоти Груп“ АД, „Холдинг БДЖ“ ЕАД и ПРОФОН, както и член на съвета на директорите на „София Комерс“ АД.