Прием на документи за докторанти – до 18 октомври 2023г.

Приемът на документи за докторанти продължава до 18 октомври 2023г.

Кандидатите подават следните документи:  Заявление /по образец/; автобиография; диплом за „Магистър” или нотариално заверено копие и приложението към нея; мед.свидетелство, издадено в срок не по рано от 1 месец от датата на кандидатстването; 2 бр. снимки; списък на публикации, ако има такива; копие от документ за гражданство; удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; касова бележка за платена такса за кандидатстване: по 70 лв. за всеки изпит.

Документи  се подават във ВТУ “Т. Каблешков”, кв. “Слатина”, ул. “Гео Милев” №158, сграда Ректорат стая 31, г-жа Ананиева, тел.  02/97-09-209, GSM: +35988 923 99 22.

За повече информация: https://www.vtu.bg/competitions-for-phd/