Приемане на документи за ОКС „Магистър“

Документи за ОКС „Магистър“ се подават на място в университета: гр. София, ул.“Гео Милев“ 158, Ректорат, 1-ви етаж, от 8:00 до 16:00 часа.

При подаване на документите следва да се носят диплома за средно образование, диплома за висше образование, лична карта.

Заплаща се кандидатстудентска такса в размер на 70 лева.

За повече информация: https://www.vtu.bg/priem-master-vtu/