Представяне на ВТУ на японско изложение за висше образование

На традиционното Изложение на европейското висше образование в Япония (Токио, 19 ноември и Киото, 20 ноември), наред с 8 други университета и БАН, беше представено и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“! Участието на страната ни в изложението се организира от посолството на Република България  в Япония. Представители на посолството, заедно с преподавателя по български език в региона Кансай Иво Владимиров и негови студенти, отговаряха на въпросите на посетителите и даваха информация относно висшето образование и условията на живот в България.