Практическо занимание по Строителство на Летище София

В стремежа си към по-широко запознаване с приложенията на придобиваните знания, на 16 ноември 2022г. студентите от магистърския курс по Транспортно строителство, водени от проф. Чавдар Колев, посетиха Летище София. Любезните домакини от „Соф Кънект“ АД Росен Бъчваров и Десислава Груева обстойно запознаха студентите с историята на българското въздухоплаване и на Софийското летище, с плана на територията и перспективата за нейното развитие, с високотехнологичната система от радари за излитане и кацане в мъгла и др. Студентите получиха отговори на редица специални въпроси, свързани с придобитите знания по дисциплината „Строителство на Аеродруми“ като динамика на самолетния трафик, износване на настилките, технологии срещу заледяване на самолетите и пистите и др. От висока тераса бе наблюдавано движението на самолетите по пътеките за рулиране, излитане и кацане, дейности по поддържане на пътищата. Тези практически занимания ще се провеждат ежегодно.