ПОСЕЩЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ „КОРОНА ЕКСПРЕС“ И „ВИТОША ЕКСПРЕС“

Студенти и преподаватели от Факултет „Транспортен мениджмънт“ посетиха служба „Ремиз“ на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, където разгледаха вагоните на царската композиция „Корона експрес“, които  са били предназначени за официалните пътувания на цар Борис III и неговото семейство. Посещението включваше и правителствения влак „Витоша експерес“. Студентите изслушаха много интересна беседа от г-н Юли Пейчев – организатор производство на служба „Ремиз“, която съдържаше както историческа, така и техническа и технологична информация.

Посещението бе осъществено с любезното съдействие на Холдинг „БДЖ“, като групата бе водена от доц. д-р Васко Ананиев Василев.