Покана за кандидатстване за Европейската младежка награда „Карл Велики“ за 2024 г.

Бюрото на Европейския парламент в България кани всички заинтересовани младежи на възраст между 16 и 30 години да кандидатстват до 12 февруари 2024 г. в конкурса за международната награда „Карл Велики“, посветен на развитието и интеграцията на ЕС и въпросите, свързани с европейската идентичност.
Всяка година Европейският парламент и Международната фондация за наградата „Карл Велики“ в Аахен, Германия, организират конкурс за проекти на европейци на възраст между 16 и 30 години, които демонстрират практически примери на сътрудничество и единство между младите хора в Европа. Повече от 5350 проекта са взели участие от 2008 г. насам.

Крайният срок за записване за 2024 г. е до 12 февруари (23:59 ч. централноевропейско време).
Национално жури във всяка страна от ЕС избира по един проект, а след това от селектираните проекти се определят най-добрите три. Първата награда е парична сума от 7500 евро, втората е на стойност 5000 евро, а третата – 2500 евро.
Младежи от цялата страна имат възможността да представят проекти, ръководени от млади хора и насочени към младите хора, които показват активно участие в развитието на Европа. Проектите могат да бъдат представяни индивидуално или за предпочитане – групово. Те могат да бъдат на теми, които насърчават разбирателството в Европа и в света, подпомагат изграждането на общо усещане за европейска идентичност и интеграция, предоставят образец за подражание за младежите, които живеят в Европа, и предлагат практически примери за съвместното съжителство на европейците като една общност. Проектите могат да се съсредоточават върху организирането на различни младежки прояви, младежки обмен или интернет проекти с европейско измерение.
Представители на селектираните 27 национални проекта ще бъдат поканени на церемония по награждаването, която ще се проведе на 7 май 2024 г. в Аахен, Германия.
Условия за кандидатстване
Проектите трябва да отговарят на следните условия:

да утвърждават разбирателството в Европа и по света;да спомагат за развитие на общо усещане за европейска идентичност и интеграция;да служат като образец за младите хора в Европа; да предлагат практически примери за това как европейците могат да живеят заедно като единна общност.
Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта на наградата.
За допълнителни въпроси можете да отправите запитване на имейл youth@ep.europa.eu
Календар
•Краен срок за кандидатстване – 12 февруари 2024 г.
•Обявяване на подбраните национални проекти – до 20 март 2024 г.
•Обявяване на победителите и церемония по награждаването в Аахен: 7 май 2024 г.