Подновен договор за сътрудничество с РУ „Ангел Кънчев“

В рамките на Националната научно-практическа конференция „Дигитална трансформация на образованието – проблеми и решения, оценяване и акредитация“, която се провежда на 27 и 28 април в Русе, ректорът на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ проф. д-р Даниела Тодорова и ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев“ акад. Христо Белоев подновиха договора за сътрудничество между двата университета. С това поредно потвърждаване на ангажимента към дългогодишното партньорство между ВТУ и Русенския университет, ректорите продължават устойчивата линия на ползотворно сътрудничество във всички аспекти на академичната работа, включително общи научно-изследователски проекти, споделяне на ресурси и др. В обръщението си към домакините проф. Тодорова изрази високата си оценка за съвместната работа и удовлетворението си от създадената атмосфера на позитивно общуване и споделени ценности между академичните ръководства и екипите на двата университета.