Писателски конкурс Storytelling 2024 на TELUS International

TELUS International Bulgaria организира конкурс TELUS International Storytelling 2024.

.

                                                       Регламент за участие

Предизвикай себе си и довърши историята:  „Събудих се на непознато място, заобиколен от хора, говорещи непознат език. Календарът показваше 2054 г. Денят, който ми предстоеше, започна така ….“ .

  1. Условия за участие в конкурсa:

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Изисквания: Участници на възраст над 17 години, имащи познания по френски/ немски/ испански или италиански език.

Всяка конкурсна работа трябва да бъде придружена със следната информация: три имена, възраст, адрес, email, телефон, *учебно заведение (ако сте ученик/студент) Всеки автор може да участва само с един материал.

  • Език на есето: Френски/ Немски/ Испански или Италиански език.
  • Технически изисквания: максимален обем – до 2 печатни страници (формат A4), шрифт Times new Roman, размер на шрифта 12.

Важно: Молим, когато изпращате творбите си, именувайте ги в следния формат, на латиница:  име_фамилия_възраст_eзик на есето. (Напр. Lionel_Messi_36_Spanish).

Електронен адрес за изпращане на творбите: essay@telusinternational.com

Важно:  След изпращането на есето от ваша страна, ако то е успешно получено, връщаме отговор в рамките на до 2 работни дни. Ако не получите такъв, молим, пишете ни отново на имейл: sourcingbg@telusinternational.com

.

  1. Времеви обхват на конкурса:
  • Начална дата на конкурса: 01.03.2024 г.
  • Краен срок за изпращане на конкурсната работа: 14.04.2024 г.

.

  1. Награждаване:
  • Наградният фонд за първо място е: 500 лева.
  • Наградният фонд за второ място е: 300 лева.
  • Наградният фонд за трето място е: 200 лева.

.

IV.       Дисквалификация: В случай, че бъдат използвани софтуер, приложение за превод, творбите са писани с помощта на изкуствен интелект (AI) или има съмнение за плагиатство, участниците ще бъдат дисквалифицирани.