Патронен празник на ВТУ „Тодор Каблешков”

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

На 14 януари 2019г. академичната общност на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” отбеляза тържествено своя Патронен празник – 168 години от рождението на Тодор Каблешков – апостолът на Априлското въстание, легендарният революционер и светла личност  в пантеона на безсмъртните български герои.

Тържественото честване беше придружено от маршовете на оркестъра на Националната гвардейска част. Под звуците на тяхната музика бе посрещнато знамето на университета и бяха положени венци. Венци бяха положени и пред паметника на Тодор Каблешков в Борисовата градина.

На тържеството присъстваха дългогодишни партньори на университета – представители на транспортни фирми и организации, ректори на университети, бивши випускници, които успешно се реализират професионално и издигат авторитета на ВТУ „Тодор Каблешков”. Към присъстващите се обърнаха с приветствия г-на Петър Николов – заместник-министър на образованието и науката, доц. д-р Николай Цонков – депутат от Комисията по образование към 44 Народно събрание, проф. Любен Тотев – председател на Съвета на Ректорите, полк. Михаил Карамаринов – Началник на Училището в периода 1993-1997г., полк. Цветан Тодоров – зам. председател на клуба на Офицерите от запаса и резерва от ВМТ и ВТУ „Тодор Каблешков“, г-н Христо Смоленов, г-жа Яна Вангелова – Председател на Националното представителство на студентските съвети,  г-жа Виолета Божилова – представител на Каблешковия род и заместник-председател на сдружение „Тодор Каблешков” и др.

Ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова връчи сертификати за дарение на фирма „София Франс Ауто“ и на „АББ България“, за подкрепата им при изграждане на нови лаборатории във ВТУ „Т. Каблешков“. Благодарствени грамоти получиха  г-н Иван Иванов и фирма “Актив Билдинг“ за безвъзмездната помощ при поддържане на материалната база на ВТУ, както и г-н Милен Касабов, за активното му участие в първоначалното изграждане и последващото осъвременяване на «Симулатор за обучение на локомотивни машинисти» към катедра ”Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта”.

В рамките на официалната част на тържеството ректорът на ВТУ “Т. Каблешков“ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова подписа договор за дарение с фирма АББ България, с чиято помощ бе оборудвана изцяло нова лаборатория по „Електрообзавеждане на електрическия транспорт“  към катедра ”Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта”. Бе подписан и договор за сътрудничество с държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“. Подписаните договори  са доказателство за успешното сътрудничество на нашето училище с партньорски организации от родната индустрия, с цел взаимно подпомагане в подготовката на кадри, повишаване на професионалната квалификация на випускниците, както и сътрудничество при осъществяване на национални и международни проекти между образованието, научните изследвания и бизнеса.

Поздрав към гостите по случай патронния празник бе художествена програма, представена от възпитаници на Синдикалния културен дом на транспортните работници.

След края на тържеството в зала «Юбилейна» пред паметника на Тодор Каблешков в кампуса бяха положени венци и цветя от името на академичния и аминистративен състав на ВТУ «Т. Каблешков», клуба на Офицерите от запаса и резерва от ВМТ и ДП „ТСВ“ и др.

В рамките на празничния ден бяха открити 2 изцяло нови аудитории – по „Електрообзавеждане на електрическия транспорт“ в 1-ви корпус, изградена с подкрепата на фирма АББ България, и учебна зала по Геотехника във 2-ри учебен корпус.

Снимки