Откриване на редовна изборна процедура

Открива се редовна изборна процедура за избор на „Ръководител катедра“ на катедра „Машинни елементи, материалознание и химия“ от 15.05.2023 г.

За повече информация прочетете :Заповед на ректора Р-321 от 10.05.2023 г.