Общо събрание на Национално представителство на студентските съвети

От 12 до 14 май в Нов български университет се проведе Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети, в което взе участие новоизбраният председател на Студентския съвет на ВТУ „Тодор Каблешков“ Дилмана Шопова. В програмата на събитието бяха включени доклад на председателя на НПСС за периода 11.02.-12.05.2023 г., обсъждане на актуалната обстановка, политики, позиции и партньорства, актуализиране на състава на Постоянните комисии към НПСС и осбъждане организацията и провеждането на предстоящи събития. Като активен спортист Дилмана Шопова се включи в Постоянната комисия по спорт, а на 14 май взе участие в обучение на тема „Съвременни управленски знания и умения“.