Обучение за работа със система за антиплагиатство

В изпълнение на задължението на висшите училища в Република България да предприемат мерки против плагиатството като за целта прилагат специализиран софтуер, на 26 април във ВТУ „Тодор Каблешков“ се проведе обучение за работа със системата StrikePlagiarism. Обучението, в което участваха над 70 преподаватели, докторанти и студенти, беше проведено от представител на фирмата разработчик на софтуера. Разгледани бяха потребителският интерфейс на системата, възможностите за анализи и доклади, които предоставя, както и възможността да се създават бази данни за всяко висше училище, което регистрира научните си документи.