Научен семинар на катедра МЕМХ

На 5.04.2023 г. във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ се проведе семинар на тема „Изследване на йонно азотирани слоеве на топлоустойчиви стомани по безразрушителен способ чрез анализ на Шум на Баркхаузен (BNA – Barkhausen Noise Analysis)“, организиран от катедра „Машинни елементи, материалознание и химия“. Приветствие към участниците поднесоха ректорът проф. Даниела Тодорова и зам.ректорът проф. Красимир Кръстанов.

Част от семинара беше представянето на докторанта в катедрата инж. Величко Мачев, който е извършил значителен по обем научна дейност при разработване на своята дисертация.

На събитието присъстваха колеги с научни интереи в областта, които проведоха интересна дискусия по разглежданата тема.