Награждаване на доц. д-р Елисавета Ташева

Провелият се на 28 март факултетен съвет на факултет „Транспортен мениджмънт“ започна с тържествена точка – за заслуги, за преподавателската и изследователската си дейност във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ беше наградена доц. д-р Елисавета Ташева от катедра „Машинни елементи, материалознание и химия“. Поради навършване на пенсионна възраст доц. Ташева се оттегля от активния университетския живот. Ректорът проф. д-р Даниела Тодорова й връчи грамота и почетна статуетка, като й благодари за дългогодишния и успешен професионален път, преминал изцяло във ВТУ. Поздравления поднесоха и зам.-ректорите проф. д-р Николай Георгиев и проф. д-р Красимир Кръстанов, доц. д-р Юлия Варадинова – декан на факултета, както и членовете на факултетния съвет.

Академичното ръководство изразява благодарността си към доцент Ташева за активното й участие в академичния живот, за високия й професионализъм и за приноса й към развитието и имиджа на Висшето транспортно училище!