Награждаване на гл.ас. д-р инж. Илия Мрянков

Провелият се на 28 май факултетен съвет на факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“ започна с тържествена точка – за преподавателската и изследователската си дейност във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ беше награден гл.ас. д-р инж. Илия Мрянков от катедра „Подемно-транспортни и строителни машини и системи“. Поради навършване на пенсионна възраст инж. Мрянков се оттегля от активния университетския живот. Ректорът проф. д-р Даниела Тодорова му връчи грамота и почетна статуетка, като му благодари за дългогодишния и успешен професионален път, в голямата си част преминал във ВТУ. Поздравления поднесоха и зам.-ректорите проф. д-р Николай Георгиев и проф. д-р Красимир Кръстанов, доц. д-р Миряна Евтимова – декан на факултета, както и членовете на факултетния съвет.

Академичното ръководство изразява благодарността си към г.ас. Мрянков за участието му в академичния живот, за високия му професионализъм и за приноса му към утвърждаване имиджа на Висшето транспортно училище!