Награди на МОН за принос в науката „Питагор“ 2024 г.

Награди за принос в науката „Питагор“ 2024 г. на Министерство на образованието и науката за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката

През 2024 г. наградите за принос в науката „Питагор“ на Министерство на образованието и науката се организират в следните категории:

 • Голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос;
 • Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки;
 • Награда „Питагор“ за млад учен в областта на природните и инженерните науки;
 • Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на науките за живота и медицината;
 • Награда „Питагор“ за млад учен в областта на науките за живота и медицината;
 • Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки;
 • Награда „Питагор“ за млад учен в областта на социалните и хуманитарните науки;
 • Специална награда „Питагор“ за комуникация на наука.
Общите изисквания към желаещите да участват в конкурса са:
 • Попълнен формуляр за участие;
 • Подадена справка с наукометрични показатели, включително патенти;
 • Подадена справка за участие в международни организации и проекти;
 • Ясно и конкретно формулиран принос за развитие на науката;
 • Доказателства за релевантност към съответната категория.

В зависимост от категорията, за която подават документи, кандидатите трябва да представят обща справка за научните си резултати с акцент върху последните 5 години от 2019 г. за категория за утвърден учен и последните 3 години от 2021 г. за категория за млад учен.

За „Голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос“ се очаква обща справка за научните си постижения с акцент върху резултатите през последните 10 години.

Номинации за участие в конкурса могат да подават научни или обществени организации, група учени и индивидуални учени. В процедурата за голямата награда Питагор нямат право да участват учени, носители на тази наградата от предходните 3 години.

Регламентът за участие в конкурса, както и формуляра за попълване са публикувани на интернет страницата на министерството и на портала за наука и се попълват от всеки кандидат или номиниращ в определената категория. (https://www.mon.bg/nauka/konkursi-i-rezultati/nagradi-za-prinos-v-naukata-pitagor-2024-g/)

Церемонията по награждаване ще се проведе в подходящ формат около националния празник 24 май – „Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност”.

Крайният срок за подаване на предложенията е 18 април 2024 г. на електронни адреси: vesela.vasileva@mon.bge.foteva@mon.bg и m.stancheva@mon.bg.