Награда за наш студент в конкурс по електрообзавеждане

На 31.10.2023 г. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ проведе награждаване на участниците в 8-мия национален конкурс за най-добър проект по “Електрообзавеждане”. За заетото второ място с грамота и парична награда бе награден студентът от ВТУ „Тодор Каблешков“ Ценко Стоянов с ръководител на проекта доц. д-р инж. Любомир Секулов.

Честито!