Награда за наш студент в конкурс по електрообзавеждане

На 14.11.2022 г. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ проведе награждаване на участниците в 7-мия национален конкурс за най-добър проект по “Електрообзавеждане”. За заетото трето място с грамота и парична награда бе награден студентът от ВТУ „Тодор Каблешков“ Ангел Иванов с ръководител на проекта доц. д-р инж. Любомир Секулов.

Честито!