Младежка научна конференция „Аз знам и мога“

За Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ 17 май 2023г. бе изпълнен с много позитивни емоции. Младежката научна конференция „Аз знам и мога“ за поредна година събра десетки млади хора, студенти  и докторанти,  за да обменят идеи и да представят пред колегите си своите научни разработки.

Конференцията бе открита от зам. ректора по научно-изследователска дейност проф. д-р Красимир Кръстанов, а приветствия към участниците поднесоха ректорът проф. д-р Даниела Тодорова и председателят на Студентски съвет Дилмана Шопова.

Близо 40 участника представиха доклади в четири научни направления, като бяха засегнати теми в областта на икономическите проблеми на транспорта, инженерна логистика и строителна техника, безопасност и надеждност в транспорта, електроенергийни системи и съоръжения в транспорта, материалознание и др.