Международна тристранна конференция „Европейски облак за отворена наука“

На 28 април ректорът на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ проф. д-р Даниела Тодорова и заместник-ректорът по научноизследователската и международната дейност проф. д-р Красимир Кръстанов взеха участие в Международна тристранна конференция на тема „Европейски облак за отворена наука“, организирана съвместно от Министерство на образованието и науката, Европейската комисия и Европейския облак за отворена наука (EOSC). Целта на събитието беше да се популяризират политиките, стратегиите и дейностите по темата за отворения достъп до научна информация и да даде представа за напредъка по изпълнението на плановете за постигане на националните и европейските политики и практики по отношение на отворената наука.

На конференцията госпожа Милена Дамянова – директор на Дирекция „Наука“ в МОН представи Националния план за отворена наука и българския портал за отворена наука, който е създаден в изпълнение на Плана.