Международна конференция „Техника и строителни технологии в транспорта – 2022”

В периода 05-07 октомври 2022 г. във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ за шести пореден път се провежда традиционната научна конференция с международно участие, организирана от факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“. Конференцията бе официално открита от декана на факултета доц. д-р инж. Миряна Евтимова, а поздравления към участниците поднесоха ректорът проф. д-р Даниела Тодорова и доц. д-р Миланка Богавац от Факултета по бизнес и право в Университет „МБ“ Белград, Сърбия.

Пленарни доклади изнесоха деканът доц. д-р М. Евтимова, колеги от чуждестранни университети от Сърбия, Словакия и Турция, както и представители на партньори от бизнеса – г-н Пламен Малджански от Рено-Нисан България, инж. Иво Янакиев от „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД и г-н Андрей Дуницов от Грейт Мастър ЕООД.

Тази година участие в конференцията заявиха повече от 80 изследователи от страната и чужбина, млади учени и докторанти, студенти, като сред участниците имаше представители на 4 държави – Словакия, Сърбия, Турция и Русия. Изнесени бяха над 40 доклада в осем тематични направления. По време на заседанията се проведоха интересни научни дискусии и участниците обмениха ценни идеи и професионален опит.

В рамките на конференцията г-н Кирил Елшишки, продуктов мениджър на Opel за България, представи презентация за историята и развитието на марката в световен мащаб.

Международната научна конференция „Техника и строителни технологии в транспорта – 2022” се провежда с финансовата подкрепа на Фонд Научни изследвания, като част от Процедурата за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в България.