Лекция на гост по програма „Еразъм +“

На 07.11.2023 г. в зала „Дунав“ на ВТУ „Тодор Каблешков“ се състоя лекция на наш гост по програма „Еразъм+“. Г-жа Олга Храстинова, преподавател по английски език за специални цели в Департамента по чужди езици на Университета в Жилина, изнесе презентация на тема „English Terminology in Logistics“.

Екипът на Еразъм офиса благодари на студентите от английската група под ръководството на доц. д-р Боряна Рогожерова, които взеха активно участие в интерактивните упражнения и дискусиите по темата на лекцията. 

След презентацията се проведе среща на гостенката с доц. д-р Нина Димитрова, ръководител на катедра „Хуманитарни науки и чужди езици“, и преподавателите по чужди езици, на която бяха обсъдени възможности за бъдещи проекти и сътрудничество, в потвърждение на добрите отношения между двата университета.

Г-жа Олга Храстинова посети музея на ВТУ „Тодор Каблешков“ и разгледа част от учебно-материалната база на университета.

До нови срещи и събития в рамките на програма „Еразъм+“! Очакваме ви!