Кръгла маса „БЕЗ опасни пътища, БЕЗ алкохол“

Кръгла маса, посветена на отговорното шофиране без консумация на алкохол, се проведе на 13 септември във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ по инициатива на ректора проф. д-р Даниела Тодорова и със съдействието на. отдел „Пътна полиция“ на ГД „Национална полиция“, Български червен кръст и спиритсБЪЛГАРИЯ.

В дискусията, модерирана от проф. д-р Даниела Тодорова, взеха участие гл. комисар Атанас Илков – директор на ГД „Национална полиция“, Малина Крумова – председател на ДА „Безопасност на движението по пътищата“, Николай Илиев – председател на Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“, Антон Ставрев – директор Дирекция „Автомобилна инспекция“ в ДА „Автомобилна администрация“, комисар Мария Ботева и инспектор Севдалина Атанасова от „Пътна полиция“, Милен Марков – експерт от ДА „Безопасност на движението по пътищата“, проф. д-р Николай Георгиев – зам.-ректор на ВТУ „Тодор Каблешков“ по учебната дейност и преподавател по безопасност и сигурност в транспорта, Алекси Кесьов – експерт по пътна безопасност, д-р Пенчо Пенчев и Петър Цинцарски от Български червен кръст.

Голям интерес у присъстващите предизвика презентацията на д-р Филип Кирилов, асистент в катедра „Транспортна техника“ на тема „Влияние на алкохола върху водачите на МПС“, в която подробно и на база на задълбочен анализ на голям обем статистическа и друга специализирана информация бе представена сериозността на този проблем.

Пътнотранспортните произшествия в резултат на шофиране след консумация на алкохол са един от наболелите проблеми във фокуса на общественото внимание. Статистиката еднозначно сочи, че освен мерки постфактум, е крайно наложително да се приложат и мерки за превенция. Какво и как могат да направят заедно институциите, ангажирани с пътната безопасност, за да не шофират водачите в нетрезво състояние? Как да се създаде у шофьорите самосъзнание за отговорността им към собствения и чуждия живот? Как могат образователните институции да участват ефективно в тези процеси? Това бяха основните теми и въпроси, около които се оформи дискусията и които станаха основата на едно споделено от всички присъстващи становище – че е необходимо тясно и активно партньорство между институциите, за да се предприемат мерки за ограничаване на шофирането след консумация на алкохол в каквото и да е количество. Сред предложените мерки са провеждане на опреснителни курсове по пътна безопасност и по оказване на първа помощ при пътно-транспортни произшествия за водачи, които отдавна са получили свидетелства за управление на МПС, създаване на полигон за аварийни и екстремни ситуации, регулярни събития в страната, тясно взаимодействие между институциите.

Проф. Тодорова закри дискусията с предложение между ведомствата, участващи в кръглата маса, да се създаде работна група от експерти, която да обобщи и да оформи направените предложения, да ги представи на високо институционално ниво и да продължи работата по съвместни дейности,

Събитието е част от кампанията  ROADPOL Safety Days на Европейската мрежа на службите на пътна полиция.