Краен срок за заплащане на семестриални такси

Уважаеми студенти,

напомняме ви , че крайният срок за плащане на семестриалните такси за учебната 2023/2024 г. е до 05.09.2023 г.