Научна конференция „КЕИТ-22”

В периода 31 август – 02 септември 2022 г. в гр. Банско се проведе VI-та Научна конференция с международно участие „КОМУНИКАЦИИ, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ И ИНФОРМАТИКА В ТРАНСПОРТА – КЕИТ 2022”, организирана от факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта” на ВТУ „Тодор Каблешков”.

Конференцията бе открита от Декана на факултетa проф. д-р инж. Георги Павлов. Приветствие към участниците поднесе заместник-ректорът по учебната дейност на ВТУ „Тодор Каблешков” проф. д-р инж. Николай Георгиев, след което бяха представени два пленарни доклада с автори инж. Явор Лозанов и смесен колектив от наши преподаватели и техни руски колеги.

В конференцията взеха участие над 60 автора от страната и чужбина, като бяха представени 40 доклада.

На мероприятието присъстваха и представители на компании като „Столичен електротранспорт“ ЕАД, БДЖ, „Метрополитен“ АД и други дългогодишни партньори на нашето училище.

Докладите породиха ползотворни дискусии и участниците в конференцията обмениха интересни идеи.