Конкурс на Френския институт в България за подкрепа на научни проекти

Френският институт в България към Посолството на Франция обявява конкурс за подкрепа на научни проекти за 2024 година.

Конкурсът е насочен към изследователи от български научни организации и университети с цел подпомагане, създаване и развитие на сътрудничества за съвместна дейност с френски научни екипи.

Кандидатурите могат да бъдат на френски или на английски език.

Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2024 година.

Подробна информация за конкурса и формуляр за кандидатстване може да откриете на сайта на Френския институт на следния линк: Конкурс за подкрепа на научни проекти  (institutfrancais.bg)

За повече информация: е-имейл: nadia.malinova@institutfrancais.bg ; телефон: 02 937 79 48.