Конкурс за есе на чужд език – TELUS International Adventure 2023

TELUS International Bulgaria, в партньорство със Столична Библиотека, обявява началото на есенния конкурс за есе на чужд език:

  • Темата е „Библиотеката на утрешния ден: баланс между традиция и технология“. 
  • Конкурсът е насочен към креативни хора над 17 год., които владеят френскинемскииталиански или испански език.
  • Очакваме творбите на съответния език на имейл адрес: essay@telusinternational.com в периода 01.11.23г. – 10.12.23г.

Условия за участие в конкурсa:

Изисквания:

  • Участници на възраст над 17 години, имащи познания по френски/ немски/ испански и италиански език.
  • Всяка конкурсна работа трябва да бъде придружена със следната информация: три имена, възраст, адрес, email, телефон, *учебно заведение (ако сте ученик/студент).
  • Всеки автор може да участва само с един материал.
  • Език на есето: Френски/ Немски/ Испански и Италиански език.
  • Технически изисквания: максимален обем – до 2 печатни страници (формат A4), шрифт Times new Roman, размер на шрифта 12.

Електронен адрес за изпращане на творбите: essay@telusinternational.com

 Времеви обхват на конкурса:

● Начална дата на конкурса: 01.11.2023 г.

● Краен срок за изпращане на конкурсната работа: 10.12.2023 г.

● Обявяване на победителите: 18.12.2023 г.

● Награждаване на победителите: 20.12.2023 г.

Награждаване:

● Наградният фонд за първо място е: 500 лева.

● Наградният фонд за второ място е: 300 лева.

● Наградният фонд за трето място е: 200 лева.