Кандидат-студентско изложние в гр. Перник

На 15 ноември 2022г. представители на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ участваха в изложение за кандидат-студенти, организирано от Центъра за кариерно ориентиране към Центъра за подкрепа за личностно развитие – гр. Перник. Основна цел на форума, проведен под надслова „Висше образование – да успееш в България“, бе да запознае випускниците от професионалните и езикови училища в града с възможностите за продължаване на тяхното образование в някои от най-реномираните университети в България. Младите хора проявиха интерес към редица специалности, уникални за нашето висше училище, както и се впечатлиха от възможностите, които предлага нашият кампус за настаняване, отдих и спорт.