Договор за сътрудничество с Асоциация за културно и социално-икономическо сътрудничество АКСЕС

На 20.06.2024г. ректорът на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ проф. Даниела Тодорова подписа договор за сътрудничество с Асоциацията за културно и социално-икономическо сътрудничество АКСЕС (ACCESS), представлявана от проф. д-р Мариана Петрова. От страна на университета на събитието присъстваха зам. ректорът по НИMД проф. д-р Красимир Кръстанов и доц. д-р Нина Гергова, завеждащ СОПКОАС. Съгласно договора двете страни ще си партнират в разработването и изпълнението на национални и международни проекти; организиране на научни форуми, конференции и семинари; създаване на смесени научно-изследователски колективи за осъществяването на съвместни разработки и научни публикации и др.