Договор за сътрудничество с „Авиейшън Сървисис“

На 10 ноември 2023 г. бе подновен договорът за сътрудничество между ВТУ „Тодор Каблешков“ и „Авиейшън Сървисис България“, утвърден на пазара доставчик на авиационни логистични услуги. Ректорът проф. д-р Даниела Тодорова и генералният директор на компанията г-н Михаил Данчев потвърдиха с подписите си своето желание за продължаване на партньорството между двете организации. На подписването присъства и доц. д-р Нина Димитрова, ръководител на Кариерния център.

В договора са предвидени стажантски практики и посещения на наши студенти с цел запознаване с работата на операторите по наземно обслужване, с дейностите по обработка и складиране на товари и поща, работа с опасни товари, превоз на животни, оптимално натоварване на самолета и т.н.

Компанията е готова да се включи в обучението на студентите и чрез провеждане на семинари и лекции, участие в събития за кариерно ориентиране и други инициативи, които биха провокирали интереса на младите хора за професионално развитие в сферата на въздушния транспорт и логистика.