Дипломни защити във факултет „Транспортен мениджмънт“

В периода 19-22 февруари 2024г. своите дипломни работи защитиха студенти от специалности „Технология и управление на транспорта“, „Транспортен мениджмънт и логистика“, „Икономика на транспортната фирма“, „Икономика на транспорта“ и „Икономика на малките и средни предприятия“ .

Пред изпитните комисии дипломантите представиха своите проекти по актуални теми в областите, в които са се обучавали. Високото ниво на разработките за поредна година е безспорно доказателство, че нашите възпитаници излизат от университета ни със знания и професионални умения, които са адекватни на съвременния технологичен свят и са в унисон с изискванията на транспортната индустрия.

Успех на колегите в професионалната им реализация!