Дипломни защити във факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“

В периода 19-22 февруари 2024г. своите дипломни работи защитиха студенти от специалности „Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения“, „Строителство на газо и нефтопроводи“ „Транспортно строителство“, „Транспортна техника“ и „Автомобилна техника“.

Пред изпитните комисии от катедри „Транспортно строителство и съоръжения“ и „Транспортна техника“ дипломантите представиха високотехнологични проекти по актуални теми в съответните области, с което доказаха, че нашите възпитаници излизат от университета ни със знания и професионални умения, които са адекватни и изцяло съобразени с изискванията на транспортната индустрия.

Успех на колегите!