Ден на студентско управление 2024

Макар и дъждовен, 23 април 2024г., бе прекрасен ден за Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”, тъй като тогава се проведе традиционният Ден на студентско управление. Неговата цел беше запознаване на студентите с работата на административния апарат за осъществяване на учебната и научноизследователската дейност на университета.

Титулярите на основните ръководни длъжности и техни дубльори – студенти за поредна година размениха местата си за ден. Позициите бяха разпределени по следния начин:

Ректор – Дилмана Шопова (Председател на Студентския съвет)
Зам.-ректор Учебна дейност – Марио Величков (Индустриален мениджмънт, 2 курс)
Зам.-ректор по научноизследователската и международна дейност – инж. Искрен Миланов (докторант)
Декан на факултет „Транспортен мениджмънт“ – Георги Гердов (Технологии и управление на транспорта, 3 курс)
Декан на факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта“ – Александър Величков (Електроенергетика и електообзавеждане, 4 курс)
Декан на на факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“ – Ана-Мария Тошева (Железопътна техника, 1 курс)

Помощник ректор – Владислав Александров (Електроенергетика и електрообзавеждане, 4 курс)

Денят на студентско управление започна тържествено в Конферентната зала. Представителите на академичното ръководство, облечени в тоги, приветстваха своите млади колеги. Ректорът проф. Даниела Тодорова поздрави участниците и изрази своето задоволство от провеждането на тази уникална инициатива. От своя страна председателят на Студентски съвет и дубльор на ректора Дилмана Шопова, представи своите колеги и благодари за възможността студентите да могат да разберат какво е усещането да ръководиш университет.

В духа на традицията, младият ректор получи от проф. Тодорова символичния ключ на университета. След това студентите дубльори облякоха ритуалните тоги и всички застанаха пред обективите на камерите и фотоапаратите.

След тържественото откриване бе даден ход на деловите действия. Титуляри и дубльори се запътиха към работните кабинети, за да се запознаят с особеностите на всяка длъжност. Младите хора, в поверените им роли, се включиха и в паралелно провеждащото се в университета събитие – Ден на отворените врати.           

В края на деня титуляри и дубльори споделиха голямото си задоволство от съвместната работа, разказаха своите впечатления от работния ден и изразиха пожелание за продължаване на традицията.