Ден на студентско управление 2023

На 25 април 2023г., в прекрасна пролетна атмосфера бе проведен традиционният за Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” Ден на студентско управление. Неговата цел беше запознаване на студентите с работата на административния апарат за осъществяване на учебната и научноизследователската дейност на университета.

Титулярите на основните ръководни длъжности и техните дубльори – студентите, участваха в няколко събития, които се проведоха във ВТУ същия ден. Позициите бяха разпределени по следния начин:

Ректор – Дилмана Шопова (Икономика на транспорта, 4 курс)
Зам.-ректор Учебна дейност –Марио Величков (Индустриален мениджмънт, 1 курс)
Зам.-ректор по научноизследователската и международна дейност – Александра Иванова (магистър)
Декан на факултет „Транспортен мениджмънт“ –Виктория Николова (Икономика на транспорта, 3 курс)
Декан на факултет „Коминикации и електрообзавеждане в транспорта“ –Ангел Иванов  (Електроенергетика и електрообзавежане, 4 курс)
Декан на на факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“ – Филиз Мурад (Транспортно строителство, 2 курс)

Помощник ректор – Тодор Технология и управление на транспорта, 4 курс)

Денят на студентско управление започна тържествено в Конферентната зала. Представителите на академичното ръководство, облечени в тоги, приветстваха своите млади колеги. Ректорът проф. Даниела Тодорова поздрави участниците и изрази своето задоволство от провеждането на тази уникална инициатива. От своя страна председателят на Студентски съвет и дубльор на ректора Дилмана Шопова, представи своите колеги и благодари за възможността студентите да могат да разберат какво е усещането да ръководиш университет.

В духа на традицията, младият ректор получи от проф. Тодорова символичния ключ на университета. След това студентите дубльори облякоха ритуалните тоги и всички застанаха пред обективите на камерите и фотоапаратите.

След тържественото откриване бе даден ход на деловите действия. Титуляри и дубльори се запътиха към работните кабинети, за да се запознаят с особеностите на всяка длъжност. Денят беше изключително интензивен и пълен с емоции и отговорни задачи. Младите хора, в поверените им роли, се включиха в още три паралелно провеждащите се в университета събития – Ден на отворените врати, Ден на специалностите и подписване на договор за сътрудничество с Българска телеграфна агенция.           

След ползотворно прекараното време заедно, всички се събраха на официален обяд, за да обсъдят своите преживявания и да направят отчет на свършеното. Титуляри и дубльори споделиха голямото си задоволство от съвместната работа, разказаха своите впечатления от работния ден и изразиха пожелание за продължаване на традицията