Ден на специалностите във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“

За поредна година Кариерният център на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, съвместно деканските ръковдства на факултетите, организира кариерния форум „Ден на специалностите“ – събитие, на което си дават среща преподаватели, студенти и работодатели. При засилен интерес от страна на обучаващите се в едно от най-старите висши технически училища в България, 25 водещи фирми, свързани с транспортния сектор, представиха свободните си работни позиции, както и своите стажантски и стипендиантски програми. Ръководителят на центъра доц. д-р Нина Димитрова приветства фирмите-учасници и им благодари за интреса към нашите випускници. Сред участниците бяха „Метрополитен“ ЕАД, НКЖИ, „Дискордиа“, „Гопет Транс“, ДП „Ръководство въздушно движение“, „Овергаз Мрежи“ АД, „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, „София Франс Ауто“, „Сименс Мобилити“, „Софарма Трейдинг“ и други. Събитието продължи със срещи между работодателите и студентите, като младите хора получиха информация за изискванията, отговорностите и възможностите на всяка конкретна работна позиция, а също така успяха да се представят като потенциални служители пред работодателите.

В обръщението си към участниците при откриването на форума ректорът на Висшето транспортно училище проф. д-р Даниела Тодорова подчерта, че ключова роля за успешната професионална реализация на завършилите транспортната алма-матер, има широката партньорска мрежа сред бизнеса и постоянният стремеж на ВТУ да отговори на реалните изисквания към работната сила в динамично и интензивно променящия се транспортен сектор. Професор Тодорова изрази и задоволството си от големия интерес на студентите към възможностите, които им предостави събитието.