Ден на специалностите във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“

На 17 април 2024г. за поредна година Кариерният център на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, съвместно с деканските ръководства на факултетите, организира кариерния форум „Ден на специалностите“ – събитие, на което си дават среща преподаватели, студенти и работодатели. При голям интерес от страна на обучаващите се в едно от най-старите висши технически училища в България, 25 водещи фирми, свързани с транспортния сектор, разпределени по факултети, представиха свободните си работни позиции, както и своите стажантски и стипендиантски програми. Деканите на трите факултета приветстваха фирмите-участници и им благодариха за интреса към нашите випускници. Участници бяха: ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, БДЖ – Пътнически превози, БДЖ – Товарни превози, ТСВ ЕАД, Vivacom, Централна енергоремонтна база,  Гопет Транс, БАЛКАН-САСТ, СОФИЯ ФРАНС АУТО, ДИСКОРДИА, Карго Партнер, NTZ Transport, Ди Би Карго България, “Фьосталпине Рейлуей Системс България“, Балкантел, „ПИМК Рейл“, „Столичен електротранспорт“, HUAWEI TECHNOLOGIES BULGARIA, Карио ООД, Kärcher, Ви Джи Еф, ДП РВД / BULATSA, Еконт Експрес, Енерджи България. Представители на Главна инспекция по труда запознаха студентите с правата и задълженията на страните при възникване на трудови правоотношения.

Събитието даде възможност за срещи между работодателите и студентите, като младите хора получиха информация за изискванията, отговорностите и възможностите за различни работни позиции, а също така успяха да се представят като потенциални служители пред работодателите.