Гостуване на проф. Татяна Черейова, Доктор хонорис кауза на ВТУ

На 26 април 2024 г. Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ посрещна скъп гост, проф. Татяна Чорейова от Университета в Жилина, Словакия, Доктор хонорис кауза на нашия университет. Тя бе придружена от инж. Мариана Стреницерова, преподавател в катедрата по комуникации. От страна на ВТУ на срещата присъстваха ректорът проф. Даниела Тодорова, проф. Петър Колев и доц. Нина Гергова, както и еразъм координаторът ст.преп. Весела Дякова. Гостите споделиха своите успехи през изминалите години, а от своя страна проф. Тодорова ги запозна с някои от актуалните промени и новости в университета ни, както и с постиженията на ВТУ в научно-изследователската работа и добрата връзка с бизнеса. Обсъдени бяха и възможностите за продължаване на дългогодишното успешно партньорство.

Проф. Черейова, в качеството й на ректор в периода 2010-2018 г., има голяма заслуга за развитието на сътрудничеството между Жилинския университет и ВТУ и като признание за нейните усилия в тази посока, през 2012г. тя бе отличена с почетното звание Доктор хонорис кауза на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“.