Гости от Вроцлав по програма „Еразъм+“

На 14.06.2024 г. във ВТУ „Тодор Каблешков“ на посещение по програма „Еразъм+“ бяха представители на Международния университет по логистика и транспорт във Вроцлав /International University of Logistics and Transport in Wrocław/. Наши гости бяха деканът на факултет „Логистика и транспорт“ д-р Михал Крусчунски и преподавателите Моника Лужкзарц и Лукаш Завизца. Те изнесоха презентция пред колегите от катедра “Технология, организация и управление на транспорта“, които взеха активно участие в дискусията по темите на логистиката и транспорта. 

Последва среща с ръководителя на катедрата проф. Мирена Тодорова и преподавателите гл.ас. Виолина Вельова,  гл.ас. Петя Стоянова, ас. инж. Петър Костадинов и доц. Стойна Костова от катедра „Транспортно строителство и съоръжения“, на която бяха обсъдени възможности за бъдещи проекти и сътрудничество, в потвърждение на добрите отношения между двата университета.